Sponzorují nás
Olomoucký kraj
Obec Moravičany
MŠMT

Tělocvičná jednota Sokol Moravičany

Nacházíte se na webové prezentaci Tělocvičné jednoty Sokol Moravičany. Naše jednota je spolu s jednotami z Dubicka, Jeseníku, Šumperka, Zábřehu, Zvole, Šumperk-Temenice, Dlouhomilova, Mohelnice, Chromče a Nemile, sdružená v Sokolské župě Severomoravské.

Něco málo k historii

V létě 1860 se poprvé setkal Tyrš s Fügnerem. Brzy se spřátelili, díky podobným názorům. Tyrš uvítal myšlenku na založení česko-německého tělocvičného spolku. Tato myšlenka však brzy ztroskotala, když se jeden bohatý německý sponzor rozhodl podpořit spolek ryze německý. Díky penězům tak rychle vzala původní dohoda mezi českými a německými sportovci za své.[1] V té chvíli se Tyrš chopil iniciativy a navrhl založit svébytný český tělocvičný spolek.

Za datum založení Sokola se pokládá 16. únor 1862[2], kdy byla do Malypetrova ústavu v Panské ulici svolána ustavující valná hromada. Dostavilo se na ni 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou (později náčelníkem) Miroslav Tyrš, členy výboru se stali Rudolf Thurn-Taxis, Rudolf Skuherský, Emanuel Tonner, Karel Steffek, František Písařovic, MUDr. Eduard Grégr, JUDr. Julius Grégr, Jan Kryšpín, Ferdinand Fingerhut (Náprstek), a JUDr. Tomáš Černý.

U zrodu pozdějšího Sokola stáli přední představitelé české politiky a kultury: bratři Eduard a Julius Grégrové (dr. Julius Grégr podával 17. prosince 1861 návrh stanov Tělocvičné jednoty pražské na policejní ředitelství), Josef Mánes, Jan Neruda, J. E. Purkyně, Karolina Světlá a další. Sokol by nevznikl bez velké finanční podpory Jindřicha Fügnera, který byl až do své smrti starostou Sokola.

zdroj
Vítejte
na webových stránkách Tělocvičné jednoty Sokol Moravičany.
Přihlášení